เครสตัน จีเซีย (ประเทศไทย)
รู้จักคุณ

เครสตันประเทศไทย หรือเครสตัน จีเซีย มีประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือและยาวนานกว่าทศวรรษในประเทศไทย เราให้บริการแก่ลูกค้าหลายด้าน ได้แก่ การตรวจสอบบัญชี การจัดทำบัญชี ที่ปรึกษาทางด้านภาษีอากร การจัดทำเงินเดือน และที่ปรึกษาทางธุรกิจ เครสตันตั้งอยู่ในใจกลางของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารของเรามีประสบการณ์ในระดับสากลและมีความรู้ในข้อกำหนดกฎหมายของประเทศไทย

dbdth

นักบัญชีมืออาชีพระดับโลก
การตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร และการให้คําปรึกษา

ลูกค้าของเรามีความหลากหลายทั้งประเภทธุรกิจ ประเทศ ภูมิภาค หรือการตลาด แต่พวกเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน – พวกเขาทั้งหมดต้องการความเชี่ยวชาญที่จะสามารถแนะนำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับข้อกําหนดกฎหมายภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ

ไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ทีมงาน Kreston Global ที่แข็งแกร่งทั้ง 23,500 คนทั่วโลก จะคอยให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายท้องถิ่นตามที่คุณต้องการ คุณสามารถพูดคุยกับเราทั้งด้านการจัดทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การให้คําปรึกษาด้านภาษี การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และด้านอื่น ๆ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ

OUR SERVICES

Audit & Assurance

Outsourcing Accounting

Tax

Payroll Solutions

Advisory

สำนักงานสอบบัญชี
อันดับที่ 13 ของโลก

Kreston Global is ranked 13th เครสตัน โกลบอล เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการบัญชีและสอบบัญชีระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 13 ของโลก ซึ่งมีความมุ่งเน้นในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าให้ประสบความสําเร็จในทุกประเทศหรือทุกภูมิภาคที่บริษัทดําเนินงาน ด้วยจํานวนพนักงานกว่า 23,500 คนใน 110 ประเทศทั่วโลก เรามีความพร้อมและสามารถช่วยคุณและความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ เครสตัน โกลบอล ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ปัจจุบันเรายังยืนหยัดในเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งได้แก่ การช่วยให้ธุรกิจ องค์กร และบุคคลธรรมดาได้ประสบความสําเร็จในระดับโลก
เราสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในฐานะเสมือนเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางธุรกิจของคุณในระยะยาว เมื่อมีการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อให้เห็นทิศทางและมองเห็นอนาคตที่สดใสด้านการเงิน คุณต้องมีคนที่เข้าใจคุณ
Kreston Global เป็นสมาชิกของ Forum of Firms ซึ่งเป็นสมาคมของเครือข่ายระหว่างประเทศของสํานักงานบัญชีระดับโลก โดยเป้าหมายของสมาคมคือการส่งเสริมมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีคุณภาพสูงทั่วโลก

บริการของเรา

Kreston GSiA มีประสบการณ์พิเศษกว่าทศวรรษในประเทศไทย

พวกเราคือใคร

Kreston Global เป็นหนึ่งในเครือข่ายบัญชีระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมุ่งเน้นที่การช่วยเหลือลูกค้าของเราให้ประสบความสำเร็จในทุกประเทศหรือทุกตลาดที่พวกเขาเลือกดำเนินการ ด้วยพนักงานกว่า 23,500 คนใน 110 ประเทศทั่วโลก Kreston พร้อมและสามารถช่วยเหลือคุณและคุณได้ ความต้องการเฉพาะทางธุรกิจ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว เป้าหมายของเรายังคงช่วยให้ธุรกิจและผู้คนประสบความสำเร็จในระดับสากล

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งและต้องการขยายไปต่างประเทศ บริษัทข้ามชาติที่กำลังมองหาผู้ให้บริการทางเลือกในหลายๆ ดินแดน หรือบุคคลธรรมดาที่มีการลงทุนและทรัพย์สินที่ต้องการความช่วยเหลือด้านภาษี การย้ายถิ่นฐาน หรือพอร์ตโฟลิโอ เครือข่ายความร่วมมือ Kreston Global ของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ คุณ.

อ่านเพิ่มเติม →

ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

Kreston Global เป็นหนึ่งในเครือข่ายบัญชีระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก