พวกเราคือใคร

เครสตัน โกลบอล เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการบัญชีและสอบบัญชีระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งมีความมุ่งเน้นในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าให้ประสบความสําเร็จในทุกประเทศหรือทุกภูมิภาคที่บริษัทดําเนินงาน ด้วยจํานวนพนักงานกว่า 23,500 คนใน 115 ประเทศทั่วโลก เรามีความพร้อมและสามารถช่วยคุณและความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ เครสตัน โกลบอล ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ปัจจุบันเรายังยืนหยัดในเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งได้แก่ การช่วยให้ธุรกิจ องค์กร และบุคคลธรรมดาได้ประสบความสําเร็จในระดับโลก

 

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศใดและมีความต้องการขยายธุรกิจไปยังประเทศใด หรือบริษัทข้ามชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย หากกําลังมองหาสำนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์และคุณภาพ ทั้งด้านการบัญชีและภาษีอากร เครสตันสามารถช่วยคุณได้

 

เครสตันประเทศไทย หรือเครสตัน จีเซีย มีประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือและยาวนานกว่าทศวรรษในประเทศไทย เราให้บริการแก่ลูกค้าหลายด้าน ได้แก่ การตรวจสอบบัญชี การจัดทำบัญชี ที่ปรึกษาทางด้านภาษีอากร การจัดทำเงินเดือน และที่ปรึกษาทางธุรกิจ  เครสตันตั้งอยู่ในใจกลางของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารของเรามีประสบการณ์ในระดับสากลและมีความรู้ในข้อกำหนดกฎหมายของประเทศไทย

 

เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพ คุณต้องมีทีมที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีความรวดเร็วและไม่เพียงแต่รู้วิธีการนำกฎระเบียบ ข้อกำหนดกฎหมายและภาษีอากร และมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ แต่ยังต้องให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณอีกด้วย

ประวัติของเรา

เครสตัน จีเซีย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านสอบบัญชีและภาษีอากร ได้แก่ 

  1. คุณกวิณภพ  ปรีดี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีประสบการณ์สอบบัญชีทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา 
  2. คุณวรพรรณ  แก้วสีงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยซึ่งมีประสบการณ์ด้านภาษีอากรในประเทศไทยและประเทศจีน และ 
  3. คุณมานูเอล ทิเยครี ฌองมิเชล โอลิวิเยร์ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านธุรกิจระหว่างประเทศและการพัฒนาองค์กรจากประเทศฝรั่งเศส

บริษัทได้ให้บริการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานกว่าทศวรรษ และบริษัทได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (www.tfac.or.th

 

ในปี พ.ศ. 2565 บริษัทได้ประกาศขยายธุรกิจในระดับสากลโดยการเข้าร่วมกับเครือข่ายสำนักงานสอบบัญชีระดับโลก จากผลการตรวจสอบคุณภาพจากประเทศอังกฤษ บริษัทได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกของ Kreston Global International ซึ่งเป็นบริษัทสอบบัญชีที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 13 ของโลก และได้เปลี่ยนชื่อจาก จีเซีย สอบบัญชี เป็น เครสตัน จีเซีย สอบบัญชี และปัจจุบันเรายังยืนหยัดในเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งได้แก่ การช่วยให้ธุรกิจ องค์กร และบุคคลธรรมดาได้ประสบความสําเร็จในระดับโลก

บริษัท เครสตัน จีเซีย ในประเทศไทย มี 4 บริษัท ดังต่อไปนี้

บริษัท เครสตัน จีเซีย สอบบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เครสตัน จีเซีย แทกซ์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เครสตัน จีเซีย คอนซัลติง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เครสตัน จีเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

เครสตัน ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพที่เหมาะสมในประเทศและปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดังต่อไปนี้:

 

*มาตรฐานสากลด้านการควบคุมคุณภาพ

 

*มาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบบัญชี

 

*จรรยาบรรณที่ออกโดย IESBA

 

โปรแกรมการตรวจสอบและระบบการควบคุมคุณภาพที่มีการตรวจสอบในระดับทั่วโลกทำให้เครสตันประเทศไทยรักษาคุณภาพและมาตรฐานเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความมุ่งมั่นของเรา:

ความน่าเชื่อถือ

K เครสตันประเทศไทยมีความรู้ในข้อกำหนดกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผสมผสานกับชื่อเสียงที่มั่นคงและการติดต่อสื่อสารระดับโลก จึงมั่นใจได้ว่าเรามีข้อได้เปรียบในการแข่งขันและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ

คุณภาพ:

เครสตันถูกจัดตั้งบนพื้นฐานของการตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสอบบัญชีตามกฎหมายประจำปี การตรวจสอบภายใน หรือบริการด้านอื่น เรามุ่งเน้นที่จะให้บริษัทลูกค้าของเรามีมาตรฐานระดับสูงในการรายงานทางการเงินด้วยความรู้ด้านเทคนิคจากทีมงานระดับโลก

การตอบสนองที่รวดเร็ว:

ทีมงานของเราเป็นคนรุ่นใหม่ ผู้บริหารและทีมมีพลังและมีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือลูกค้าของเราอย่างทันเวลาและเหมาะสม.

คําแนะนํา:

เราไม่ได้เป็นเพียงผู้สอบบัญชีหรือนักบัญชีเท่านั้น แต่เราเป็นที่ปรึกษา เราให้คําแนะนําอย่างมืออาชีพแก่ธุรกิจของคุณให้บริษัทคุณพัฒนาขึ้นไป เราอยู่ที่นี่เพื่อให้ความช่วยเหลือ

การควบคุมคุณภาพ:

เครสตันปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพในประเทศไทย รวมถึงมาตรฐานสากลด้านการควบคุมคุณภาพได้แก่ มาตรฐานด้านการตรวจสอบบัญชี และข้อกำหนดทางจรรยาบรรณที่ออกโดย IESBA

23,500 PEOPLE
750+ OFFICES
110 COUNTRIES
160 MEMBERS