เยี่ยมชมเครือข่ายทั่วโลกของเรา

เครสตัน โกลบอล เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการบัญชีระหว่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของโลกจากการจัดอันดับของ International Accounting Bulletin ในปี 2565 เครสตันมีบริษัทมากกว่า 160 แห่งใน 110 ประเทศทั่วโลก เราพร้อมเสมอที่จะช่วยคุณและความต้องการทางธุรกิจที่มีความเฉพาะของคุณได้

เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพ คุณต้องมีทีมที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีความรวดเร็วและไม่เพียงแต่รู้วิธีการนำกฎระเบียบ ข้อกำหนดกฎหมายและภาษีอากร และมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้ แต่ยังต้องให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณอีกด้วย

เราสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในฐานะเสมือนเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางธุรกิจของคุณในระยะยาว เมื่อมีการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อให้เห็นทิศทางและมองเห็นอนาคตที่สดใสด้านการเงิน คุณต้องมีคนที่เข้าใจคุณ

เมื่อตลาดใหม่มีการพัฒนาและเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น ธุรกิจของคุณจะสามารถดําเนินงานได้ในระดับโลกเมื่อคุณมีสำนักงานสาขามากขึ้น ความรู้ของเราในประเทศไทยสามารถให้ความได้เปรียบในการแข่งขันแก่คุณและในการเริ่มดําเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว 

เครสตันประเทศไทยมีความรู้ในข้อกำหนดกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผสมผสานกับชื่อเสียงที่มั่นคงและการติดต่อสื่อสารระดับโลก จึงมั่นใจได้ว่าเรามีข้อได้เปรียบในการแข่งขันและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ

23,500 ผู้คน
750+ สำนักงาน
110 ประเทศ
160 สมาชิก