ผู้จัดการฝ่ายสอบบัญชี

Kreston > Business Team > ผู้จัดการฝ่ายสอบบัญชี
สกล สีทิม

สกล สีทิม

ผู้จัดการฝ่ายสอบบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายสอบบัญชี
+66 (0) 2-136-5600

  • ประสบการณ์กว่า 15 ปีด้านสอบบัญชี การบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
  • ประสบการณ์จากบริษัทข้ามชาติหลากหลายอุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์ในธุรกิจผลิตสินค้า อุตสาหกรรมรถยนต์ คอนโดมิเนียม บริการ องค์กรไม่แสวงหากำไร ธุรกิจโรงแรม และบริษัทข้ามชาติ
  • เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล