ผู้จัดการฝ่ายสอบบัญชี

Kreston > Business Team > ผู้จัดการฝ่ายสอบบัญชี
ธนพด โสดา

ธนพด โสดา

ผู้จัดการฝ่ายสอบบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายสอบบัญชี
+66 (0) 2-136-5600

  • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
  • ประสบการณ์กว่า 5 ปีด้านสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
  • ประสบการณ์สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่
  • ประสบการณ์ในธุรกิจผลิตสินค้า อุตสาหกรรมรถยนต์ คอนโดมิเนียม บริการ องค์กรไม่แสวงหากำไร ธุรกิจโรงแรม และบริษัทข้ามชาติ
  • เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย