ผู้บริหาร

Kreston > Business Team > ผู้บริหาร
มานูเอล ทีเยครี ฌอง-มิเชล โอลิวิเยร์

มานูเอล ทีเยครี ฌอง-มิเชล โอลิวิเยร์

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร
หุ้นส่วนด้านบริการลูกค้าต่างประเทศ
+66 (0) 81-928-5427

  • ประสบการณ์ทางวิชาชีพกว่า 20 ปีด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ และการพัฒนาองค์กรธุรกิจ จากบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส
  • ประสบการณ์และความชำนาญด้าน business implementation
  • ประสบการณ์การทำงานระหว่างประเทศจากบริษัทด้านบริการที่ใหญ่ที่สุดในโลกแหน่งหนึ่งจากประเทศฝรั่งเศส และประสบการณ์บริหารงานประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ประสบการณ์ทำงานกับบริษัทลูกค้านานาชาติ ให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย
  • ประสบการณ์ด้านธุรกิจขนส่ง
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารและการติดต่อสื่อสาร และการลดต้นทุน
  • ปริญญาตรี STT Major Administration & Accounting, Lycée Le Mans Sud, France