ผู้อำนวยการฝ่ายสอบบัญชี

Kreston > Business Team > ผู้อำนวยการฝ่ายสอบบัญชี
ปิ่นนารี ชมชาญ

ปิ่นนารี ชมชาญ

ผู้อำนวยการฝ่ายสอบบัญชี

ผู้อำนวยการฝ่ายสอบบัญชี
+66 (0) 2-136-5600

  • ประสบการณ์กว่า 15 ปีด้านสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
  • ประสบการณ์จากบริษัทสอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีข้ามชาติ
  • ประสบการณ์ในธุรกิจผลิตสินค้า อุตสาหกรรมรถยนต์ คอนโดมิเนียม บริการ องค์กรไม่แสวงหากำไร ธุรกิจโรงแรม และบริษัทข้ามชาติ
  • เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์