บริการให้คําปรึกษาทางธุรกิจ

บริการให้คําปรึกษาทางธุรกิจสามารถช่วยให้บริษัทคุณพัฒนาความสามารถในการทํากําไรและเกิดประโยชน์สูงสุดจากธุรกิจของคุณได้ ฝ่ายที่ปรึกษาของเราสามารถให้คำแนะนำทางธุรกิจที่มีประโยชน์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณตัดสินใจอย่างดีที่สุดต่อคุณและบริษัทของคุณ

บริการที่ปรึกษาของเรา ได้แก่

  • บริการจดทะเบียนบริษัท 
  • การจดเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท และการเข้าออกของกรรมการและผู้ถือหุ้น
  • การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้น
  • ผลประโยชน์ของพนักงานและค่าตอบแทนกรรมการ
  • แนะนําซอฟต์แวร์ 
  • บริการตรวจสอบภายในและให้คําปรึกษาด้านความเสี่ยง
  • ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพ