บริการจัดทำเงินเดือน

ไม่ว่าคุณจะมีพนักงานเพียงไม่กี่คนหรือมากกว่าพันคน ทีมบริการบัญชีเงินเดือนของเราสามารถจัดการกับทุกความต้องการของคุณและช่วยคุณประหยัดทั้งเวลาและเงิน

เครสตันให้บริการด้านเงินเดือนที่หลากหลาย ได้แก่

– การคํานวณเงินเดือนและจัดทำทะเบียนเงินเดือน

– การคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (คนไทยและต่างชาติ)

– การจัดทำสลิปเงินเดือน

การโอนเงินเดือนด้วยระบบ e-Payroll

การลงทะเบียนพนักงานในระบบประกันสังคม

– การยื่นนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานรายเดือน (ภงด. 1)

การยื่นนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานรายปี (ภงด. 1)

– การยื่นนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานประจำปี (ภงด. 90 และ ภงด. 91)